Như các bạn đã biết ( nếu chưa biết thì mình nói cho mà biết ) đối với những ai sử dụng các hệ điều hành linux thì không thể thiếu “chương trình giao diện cửa sổ dòng lệnh” (command line interface), trong ubuntu thì có một chương trình có tên là “terminal”. Việc tại sao, vì sao hay why sử dụng “chương trình giao diện cửa sổ dòng lệnh” là điều không thể thiếu đối với hệ điều hành linux, thì mình xin được nhường lại cho các bạn tự tìm hiểu nhé.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Manh NV

Chia sẻ là niềm vui

Viết blog dạo

VietNam