Đợt vừa rồi, mình có tham gia thi Cyber Apocalypse CTF 2022 , năm ngoái mình cũng tham gia giải Cyber Apocalypse CTF 2021 có viết writeup xịn xò Cyber Apocalypse 202 1 Writeup, chủ yếu mình tham gia giải mấy bài web là chính. Năm nay tham gia thì cũng mục đích vào xem đề web hay có hay không, chứ không có ý định đi sâu, thì đâu đó ngồi hơn một buổi sáng thì clear được mấy bài như hình dưới:

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Manh NV

Chia sẻ là niềm vui

Viết blog dạo

VietNam