Đề bài Cũng như mấy bài misc khác, bài này cũng chỉ cho 1 ip và port để có thể connect vào. Khi tôi connect vào và điền một vài thứ ngớ ngẩn vào để thăm dò cách hoạt động của server, thì tôi nhận được một thông báo lỗi như sau: Đúng vậy, đó là một chương trình chạy bằng python gồm một số thống tin như sau: File python: /app/build_yourself_in.

Đọc tiếp...

1. Alien Camp Bài này đơn giản là cho một server với 1 port mở như vầy. Đây là yêu cầu của đề bài Khi connect vào server thì có các thông tin sau. Đơn giản và dễ hiểu thì là tính toán và gửi kết quả cho nó. Nó có tận 500 bài toán lận. Bài này thiên về kiểu viết code để tính toán, logic tý là ra nên khỏi phải giải thích nhiều.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Manh NV

Chia sẻ là niềm vui

Viết blog dạo

VietNam