PHP là ngôn ngữ được sử dụng rất nhiều trong lập trình web. Dưới đây là những ví dụ thực tế tốt nhất mà mọi lập trình viên đều nên biết và làm theo. Từng là một lập trình viên PHP, cũng làm những dự án lớn nhỏ của cá nhân, của công ty các thứ. Thì sau một thời gian dựa vào kinh nghiệm bản thân cũng như tìm hiểu qua bác google, mình cũng đúc rút ra được một số thứ hay ho muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Manh NV

Chia sẻ là niềm vui

Viết blog dạo

VietNam