Ngày dài, Tháng nhớ, Năm mong để viết được một bài blog mới Chuyện là dạo gần đây, mình có tìm hiểu mấy thứ liên quan về DevSecOps và cũng có được tham gia một dự án có áp dụng DevSecOps thì mình cũng có nhìn thấy một số vấn đề, và bài viết này là một trong những vấn đề mình nhìn thấy. I. Giới thiệu Câu chuyện nó giống như thế này “Thôi xong, tui push secret key lên github rồi“, mọi người có thể đọc câu chuyện và nắm được tình huống.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Manh NV

Chia sẻ là niềm vui

Viết blog dạo

VietNam