CVE-2019-7164: Lỗ hổng trong SQLALchemy (version 1.2.17 và 1.3.x đến 1.3.0b2) cho phép SQL injection thông qua tham số order_by. Lời mở đầu Câu chuyện nó không có gì thú vị lắm nếu như tối không ngồi rảnh tay bấm vào xem source code của từng project cũ tôi từng viết trên github. Một ngày trời mưa ( theo tôi thì Hà Nội nắng nóng lâu rồi nên hôm nào mưa chính là ngày đẹp trời ), tôi vào xem lại từng project đã từng viết trong github của mình và nhận được một alert từ github: We found potential security vulnerabilities in your dependencies.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Manh NV

Chia sẻ là niềm vui

Viết blog dạo

VietNam